Charakterystyka energetyczna budynków – zmiany przepisów

Artykuł / Porady

Niecałe dwa miesiące temu – 29 sierpnia 2014 roku Sejm uchwalił ustawę o charakterystyce energetycznej budynków. Weszła ona w życia 3 września 2014 roku. O podpisanej przez prezydenta uchwale mało, kto wie. Warto, więc zapoznać się z obowiązującymi nas przepisami. Prawo, które od kilkudziesięciu dni obowiązuje w naszym kraju jest następstwem dyrektyw Unijnych. Uchwalona ustawa stanowi, bowiem część postanowień Parlamentu Europejskiego i Rady 210/21/UE z dnia 19 maja 2010 roku dotyczących charakterystyki energetycznej budynków do krajowego porządku prawnego.
Nowa ustawa dotycząca charakterystyki energetycznej normuje kilka bardzo ważnych dla nas kwestii. Obecne przepisy idą na rękę obywatelom. W życie weszły nowe zasady dotyczące m.in.: weryfikacji świadectw charakterystyki energetycznej, a także protokołów z przeglądów systemów klimatyzacji. W osiągnięciu prawidłowej i rzetelnej opinii pomóc ma niezależny organ. Również ustanowiono obowiązek poddawania informacji dotyczącej efektywności energetycznej budynków w reklamach. Pod warunkiem oczywiście, że dla danego budynku sporządzono już świadectwo. Ważną rzeczą jest upoważnienie dla ministra właściwego do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa do opracowywania specjalnego krajowego planu, którego celem jest zwiększenie liczby budynków o stosunkowo niskim zużyciu energii. Budynki natomiast, które zajmowane są przez organy wymiaru sprawiedliwości oraz prokuraturę i organy administracji publicznej – a więc te, w których następuje ciągła obsługa interesantów, mają obowiązek posiadania świadectwa, a także umieszczenie go w widocznym miejscu. Dotyczy to lokali o powierzchni większej aniżeli 250 metrów kwadratowych. Podobny obowiązek istnieje również w przypadku budynków o powierzchni użytkowej powyżej 500 metrów kwadratowych, w których świadczone są usługi dla ludności. Tam również świadectwa charakterystyki energetycznej muszą być umieszczone w widocznym miejscu. Dość istotną rzeczą jest zmiana wymogów z zakresu podanego wykształcenia osób, które ubiegają się o wpis do wykazu jednostek uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków, a także rozszerza katalog tych jednostek, które mogą ubiegać się o wpis do wykazu podmiotów uprawnionych do kontroli systemu ogrzewania i systemu klimatyzacji.
Jak widzimy zmiany w przepisach będą dość widoczne, jednakże w większości przypadków dotyczą one potencjalnych inwestorów, a także zarządców nieruchomościami. Celem wprowadzenia nowych zarządzeń jest promowanie budownictwa efektywnego energetycznie. Przepisy ułatwiają również przeprowadzenie modernizacji budynków. Warto dodać, że do budynków, które nie muszą wykonywać świadectwa charakterystyki energetycznej zaliczamy: wszystkie obiekty podlegające ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, miejsca kultu i działalności religijnej, mieszkania przeznaczone do użytkowania na czas nie dłuższy niż cztery miesiące w roku oraz wolnostojące budynki o powierzchni użytkowej poniżej 50 metrów kwadratowych.