Sprzedaż działek stanowiących majątek osobisty bez VAT

Artykuł / Porady

Zastanówmy się, kiedy dana czynność, stanowiąca tzn. dostawę, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Niewątpliwie proces ten musi być wykonany przez podatnika. W polskim prawie za taką jednostkę uważa się zarówno osoby prawne jak i osoby fizyczne wykonujące działalność gospodarczą, niezależnie od celu i rezultatu tej działalności oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. W skład szeroko pojętej działalności gospodarczej wchodzą zarówno producenci jak i rolnicy, usługodawcy oraz handlowcy, nie pomijając osób wykonujących wolne zawody. W działalności gospodarczej ważny jest obrót. Podatek od towarów i usług, wg ustawodawcy, pobierany jest tylko i wyłącznie w ramach profesjonalnego obrotu, a więc takiego, który jest realizowany w sposób ciągły oraz zorganizowany. Wynika z tego, że dostawę towarów niezależnie czy jednorazową czy też nie, możemy uznać za działalność gospodarczą wtedy, gdy podatnik działał w charakterze producenta. Handlowca czy usługodawcy. Miał, zatem zamiar wykonywać tą czynność wielokrotnie, a towary, jakie wykorzystywał, zostały nabyte w celu spożytkowania ich właśnie do wykonywania tej czynności. Mimo, iż brzmi to dość pogmatwanie jest to w gruncie rzeczy prosty i jasny przepis.
Co zatem powyższe ma wspólnego ze sprzedażą naszej działki? Mianowicie to, że analizując przepisy prawne, dochodzimy do meritum, iż sprzedaż prywatnego majątku przez osobę prywatną, a nie przedsiębiorcę nie wymaga opodatkowania tej czynności podatkiem od towarów i usług. Mówiąc prościej istnieją dwa warunki, jakie muszą być spełnione, by towar został opodatkowany tym właśnie podatkiem:
1. Dana czynność znajduje się w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług,
2. Dana czynność została wykonana przez podmiot, który w związku z jej wykonaniem był podatnikiem VAT.
W przypadku prywatnej sprzedaży działek, czyli sprzedaży naszego osobistego majątku warunek numer dwa nie jest spełniony. Oznacza to, że działka nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. W dalszej części przepisów prawnych przeczytać możemy, że proceder ten może mieć miejsce nawet wielokrotnie, ale pod warunkiem, że sprzedaż została wykonana poza zakresem działań producenta, handlowca czy usługowcy. Majątek, jaki nabywamy jest przeznaczony tylko i wyłącznie na nasze prywatne potrzeby, a nie na rzecz działalności handlowej. Jego sprzedaż z zyskiem, niezależnie czy w częściach czy w całości, nie może być uznana za działalność handlową, a więc ostatecznie osoba sprzedająca nie jest utożsamiana z podatnikiem VAT.
Powyższa sytuacja dotyczy zarówno sprzedaży jednej jak i kilku działek stanowiących majątek prywatny właściciela. Podatnikiem w tym wypadki byłby podmiot, który jest handlowcem i często obraca nieruchomościami, lokalami czy budynkami.
W przypadku obrotu nieruchomościami prawo bardzo ściśle określa, kiedy podlegamy obowiązkowi zapłaty podatku, a kiedy nie. Proces ten jest znacząco ułatwiony, jeżeli sprzedajemy część własnego majątku. Wystarczy, że jedna z dwóch przesłanek upoważniająca do nie zapłaty podatku jest spełniona.