Testament – jak przekazać nieruchomość w spadku

Artykuł / Porady

Sporządzenie testamentu zgodnie z prawem nie jest rzeczą prostą. Często zdarza się, że umierając pozostawiamy swoim bliskim spadek, którego przepisy uniemożliwiają uzyskanie go przez innych. Trudne, nudne i przede wszystkim długie procedury to codzienność. Tak samo jest w przypadku przekazania nieruchomości. Co zrobić by w jak największym stopniu uprościć życie naszym spadkobiercom?
Mimo, że nikt nie zna daty swojej śmierci warto pomyśleć o kwestiach związanych ze spadkiem i testamentem jak najszybciej. Przekazanie majątku bliskim nie jest rzeczą prostą, a wręcz przeciwnie. Może spowodować niemało problemów. By odpowiednio zarządzać swoim majątkiem musimy poznać najważniejsze przepisy prawne. Zagwarantujmy naszym bliskim, że nieruchomość, w której mieszkaliśmy do tej pory, trafi w ich ręce.
Każdy może dowolnie decydować lokalem w przypadku, którego posiada akt własności. By być pewnym, że nieruchomość trafi do naszych bliskich musimy sporządzić testament. Tylko pięć procent Polaków jest świadom, że jest to konieczne. Większość wychodzi z założenia, że nie jest to ważne bądź, że mają na to jeszcze trochę czasu. Zdarzają się również przypadki, gdzie sporządzony testament jest nieważny. Dzieje się to wtedy, gdy dokument wykonujemy samodzielnie, bez konsultacji z fachowcem bądź nie doprecyzujemy kwestii prawnych.
Najprostszą formą testamentu jest testament notarialny. Sporządzamy go w kancelarii notarialnej w formie aktu. Obecność notariusza przy sporządzaniu dokumentu nie jest wymagana, aczkolwiek utrudnia ona podważenie treści testamentu w przyszłości. Koszt to de facto kilkadziesiąt złotych, nie stanowi to, więc dla nas żądnej większej przeszkody. Ważne by sporządzony przez nas testament był w całości napisany odręcznie – na komputerze będzie nie ważny. Nie zapomnijmy o właściwiej dacie oraz czytelnym podpisie. Dopuszczalna jest również forma testamentu ustnego. Niezbędna jest w tym przypadku obecność urzędnika państwowego oraz dwóch świadków. Metoda ta nie cieszy się zbyt dużą popularnością.
Istnieje szereg zasad i ograniczeń związanych z dysponowaniem nieruchomości po śmierci właściciela. Nie możemy przekazać jej jednej osobie, zastrzegając, że inni prawowici spadkobiercy nie mają do niego praw. Osoby nieujęte w testamencie mają prawo do tzn. zachowku. Nie można również przekazywać spadku pod warunkiem bądź z zastrzeżeniem terminu.
Od utrzymanego spadku mamy obowiązek zapłacić podatek. Oczywiście istnieją wyjątki od tej reguły. Z fiskusem nie musi rozliczać się najbliższa rodzina, a więc: małżonek, dzieci, rodzice, dziadkowie, rodzeństwo zmarłego, macocha, ojczym, przysposobione dzieci. Obowiązkiem jest zgłoszenie dostania spadku w Urzędzie Skarbowym.
Sporządzenie testamentu za życia pozwala uniknąć wielu konfliktów rodzinnych. Często zdarzają się, że bliscy są między sobą skłóceni, a po śmierci rozpoczyna się „wyścig szczurów” o pozostałości po zmarłym. Prawomocny spadek sprawia również, że jesteśmy dużo bardziej spokojni. Odpowiednie zabezpieczenie naszych dzieci czy wnuków na przyszłość sprawia, że czujemy się lepiej.