Ubezpieczenia nieruchomości

Artykuł / Porady

Obecnie rzeczą absolutnie nie do pomyślenia jest nieubezpieczenie domu bądź lokalu mieszkaniowego. Dzięki polisie możemy uzyskać znaczną rekompensatę szkód powstałych zarówno w samym domu bądź elementach ruchomych. Na co należy zwrócić uwagę zanim podpiszemy umowę z Towarzystwem Ubezpieczeniowym?
Ubezpieczyć możemy każdą nieruchomość, a więc: dom, mieszkanie, garaż, budynek gospodarczy, dom w budowie. Wszystkie te ubezpieczenia należą do grupy ubezpieczeń majątkowych. Polisa oferuje nam zarówno ubezpieczenie stałych jak i ruchomych elementów wchodzących w skład naszego majątku. Co zatem może obejmować ubezpieczenie nieruchomości? Może być to zarówno sprzęt sportowy, sprzęt elektroniczny, dzieła sztuki, a także biżuteria. Oczywiste jest również to, iż ubezpieczeniu podlegają również dach, mury i okna – de facto wszystko, z czym kojarzy nam się słowo dom.
Zakres ochrony naszego mienia dopasowujemy indywidualnie w każdym Towarzystwie Ubezpieczeniowym. W przypadku wysokości składki, możemy obliczyć ją korzystając ze specjalnych kalkulatorów internetowych bądź odwiedzić poszczególnych ubezpieczycieli. Każdy zakres ochrony możemy w dowolny sposób modyfikować, tak by w pełni nam przypasował.
Ubezpieczenie mieszkania zawierane jest na dokładnie takich samych zasadach jak ubezpieczenie domu. Zapewnia ono zarówno ochronę elementów stałych takich jak instalacje czy mury, jak i ruchomych np. meble czy sprzęt fotograficzny od wszelkiego rodzaju ryzyk zawartych w umowie. Różnicę stanowi tylko i wyłącznie definicja samego przedmiotu ubezpieczenia.
W przypadku ubezpieczenia domu możemy rozszerzyć zakres naszej polisy o dodatkowe elementy naszego majątku: budynek gospodarczy, garaż wolnostojący etc., Jako, że w przypadku domu wartość majątku jest większa aniżeli lokalu mieszkalnego ubezpieczenie jest automatycznie większe i opiewa na wyższe sumy gwarancyjne.
Większość Towarzystw Ubezpieczeniowych wymaga w przypadku zawarcia ubezpieczenia nieruchomości również wykup polisy OC w życiu prywatnym. Ubezpieczenie to chroni odpowiedzialność Ubezpieczonego za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z posiadaniem oraz użytkowaniem mieszkania, a także wykonywaniem czynności życia codziennego. OC w życiu prywatnym jest o tyle dobre, że chroni nas w wielu sytuacjach. Przykładem mogą być tutaj ugryzienie sąsiada przez naszego psa czy wybicie szyby sąsiadowi przez nasze dziecko.
Przed podpisaniem umowy należy zwrócić dokładną uwagę na Ogólne Warunki Umowy. To właśnie w OWU często zawarte są niekorzystne dla nas kruczki. Tam również przeczytamy o zdarzeniach w przypadku, których Towarzystwo Ubezpieczeniowe nie wypłaci nam odszkodowania.
Nie da się ukryć, że czym większa wartość naszego domu czy lokalu tym większa składka ubezpieczeniowa. Wysokość składki zależna jest również od szerokości zakresu ochrony naszej nieruchomości. Na szczęście każdą polisę możemy indywidualnie dopasować do naszych potrzeb.